Waarborgen en tips

Garanties van ons:

  • We streven ernaar om de kwaliteit van elke gebruiker van de site (eigenaars en huurders) zo hoog mogelijk te houden door aktief op te treden bij negatieve feedback scores. Waar er onaanvaardbare tekortkomingen zijn, zal de registratie van onze site verwijderd worden.
  • In het geval een huurder toch geen kettingen heeft kunnen ophalen bij een gekozen eigenaar, kan hij via een korte aanvraag (zie FAQ) een gratis nieuwe keuze maken van een andere verhuurder.

Garanties voor eigenaars/verhuurders:

  • Je hebt de vrijheid om zelf de hoogte van een waarborg-som vast te leggen (vanaf 0 tot xx-Euro). We raden wel aan om een afgerond bedrag (20, 50, 100 Euro…)te kiezen. Je ontvangt dit bedrag rechtstreeks van de huurder bij het ophalen van de sneeuwkettingen.
  • We adviseren je om een foto te nemen van de identiteitskaart of het rijbewijs van de huurder.
  • We raden je aan om de kettingen dadelijk bij het terugbrengen te controleren op eventuele schade, want het is moeilijk om nadien nog de aansprakelijkheid van de schade vast te leggen.

Garanties voor huurders:

  • We raden je aan om de status van de kettingen te controleren bij het ophalen van de kettingen, alsook om één of meerdere fotos te nemen als bewijs en om discussie nadien te vermijden.
  • Vergeet niet om je eventuele waarborg terug te vragen bij het terugbrengen van de kettingen!

Algemene opmerkingen:

  • Gebruik de mogelijkheid om ons nadien feedback te geven aub altijd! Dit is de beste garantie voor een continue kwaliteit.
  • Zoals ook vermeld in de Algemene Voorwaarden, kunnen we zelf geen verantwoordelijkheid nemen inzake de staat van de kettingen of wijze van gebruik door de huurder, omdat SnowXchains zelf niet tussenkomt in de uitwisseling van de kettingen zelf! We zullen altijd proberen te bemiddelen wanneer het ons gevraagd wordt, maar eventuele schade of problemen worden best onderling als gentlemen geregeld tussen de eigenaar en de huurder!